เร็วไม่ว่า.....

posted on 25 Oct 2010 10:41 by surat95 in Quote

"เร็วไม่ว่า แต่ช้าให้เป็น"

Comment

Comment:

Tweet