เศร้า

posted on 25 Oct 2010 10:42 by surat95 in Quote

"บ้างครั้งชีวิตเราไม่ได้เศร้าหรอก

แต่เรากลับอยากให้มันเศร้าต่างหาก"

Comment

Comment:

Tweet